Provident Polska wraz z sześcioma innymi firmami, m. in. Krajowa Izba Gospodarcza, Akademia Antykorupcyja podpisał deklarację, którą opracowało ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Standard Minimum Program Etyczny dotyczy norm etyki i ma na celu wsparcie firm i organizacji we wdrażaniu zasad etycznych.

Podpisując deklarację SMPE, firmy zobowiązują się przestrzegać i wspierać ochronę praw człowieka a dodatkowo zwalczać i eliminować wydarzenia związane z łamaniem tych praw. Ponadto przedsiębiorstwa zobligowane są popierać swobodę zrzeszania się oraz zbiorowe negocjacje. Powinny przyczyniać się do wyeliminowania pracy dzieci i dyskryminacji w obszarze zatrudnienia. Dla osób, które promują zachowanie etyczne, przedsiębiorstwa muszą stworzyć odpowiedni system nagród, ale również schemat sygnalizowania nadużyć.

Prezes dużego przedsiębiorstwa DB Schenker – Janusz Górki przyznał, że w jego firmie kodeks etyczny budowany jest od ponad 17 lat. Kluczem do sukcesu i fundamentem budowania odpowiednich zasad etycznych jest przede wszystkim rozmowa z pracownikami. Ostatnio rozmawiali na przykład, czy pojechanie samochodem służbowym na basen będzie etyczne, czy też nie.

Pierwsze firmy podpisały Standard Minimum Program Etyczny już w grudniu 2016 a należą do nich między innymi: Bussines Center Club, PKP Energetyka i Konfederacja Lewiatan. Od tego czasu już 18 firm podpisało SMPE.

Badanie „Kondycji etyki z polskich organizacji” zaprezentowane przez Global Compact Poland ukazało, że 66 procent respondentów posiada w firmach kodeks etyki, natomiast 56% zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną osobę, by dbała o rzetelne przestrzeganie praw człowieka. Próba wynosiła 105 dużych firm (powyżej 250 pracowników), do których należały w głównej mierze (75%) firmy prywatne, 15 procent – publiczne i 10 procent organizacje non – profit.