Od kwietnia stanowisko kierownika ds. korporacyjnych objął Maciej Babczyński. Dotychczas zajmowała je Gabriela Bar, która przez rok była odpowiedzialna za całą strategię CSR spółki. Obowiązki nowego kierownika – nie zmienią się. Maciej Babczyński również będzie zobowiązany realizować strategię reputacji Provident Polska. Dodatkowo, dbać o pozytywne relacje z partnerami zewnętrznymi oraz  monitorować i analizować otoczenie społeczno – ekonomiczne, legislacyjne i polityczne.  

Provident Polska jest międzynarodową instytucją finansową, działającą od ponad 18 lat. Należy do grupy International Personal Finanse, która należy do 250 najlepszych przedsiębiorstw notowanych dla Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (od marca 2013 r. również na GPW w Warszawie). IPF jest największym pracodawcą w Wielkiej Brytanii i Europie Środkowo – Wschodniej zatrudniając ponad 8200 pracowników i 30000 Doradów Klienta. Ogrom instytucji wymaga odpowiedniej strategii, kompetentnego człowieka, z doświadczeniem i wykształceniem.

Przed objęciem stanowiska w Provident Polska, przez 5 lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako dyrektor centrum informacyjnego odpowiedzialny był za koordynację i promocję komunikacji instytucji podległych oraz budował relacje zewnętrzne. Jako zastępca dyrektora ds. badań i analiz zdobywał doświadczenie w Narodowym Centrum Kultury, agencji PR oraz domu mediowym.

Maciej Babczyński ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studium podyplomowe – public relation na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia menedżerskie w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Prywatnie Maciej Babczyński interesuje się żeglarstwem, muzyką jazzową oraz literaturą.

Gratulujemy i życzymy Maciejowi  Babczyńskiemu kolejnych sukcesów zawodowych!